راه های ارتباط باما
 • دفتر مرکزی تهران:
  02147620436
 • ارتباط مستقیم با مدیرعامل:
  09125000436 مهندس محمدصالح خویی
  09125000436 مهندس محمدصالح خویی
 • نظرات و پیشنهادات:
  02147620436 داخلی 6
  02147620436 داخلی 6
 • فکس:
  02147620436 داخلی 7
  02147620436 داخلی 7
 • دفتر مرکزی مازندران نوشهر:
  01152058826
 • معاون اجرایی مدیر عامل:
  09358983352 مهندس علی جمشیدی
  09358983352 مهندس علی جمشیدی
 • بخش فروش در نوشهر:
  01152058826

جهت هرگونه نارضایتی از سیستم پاسخگویی با این شماره تماس بگیرید: 09358983352 09358983352

براي بازديد از ويلا ها و پروژه ها به پايين سايت مراجعه شود.

تماس با ما

 • دفتر مرکزی تهران :
  02147620436
 • دفتر مرکزی مازندران نوشهر :
  01152058826
 • ارتباط مستقیم با مدیرعامل (مهندس محمدصالح خویی) :
  09125000436
 • معاون اجرایی مدیر عامل :
  09358983352
 • بخش فروش در نوشهر :
  01152058826
 • فکس :
  02147620436 داخلی 7
 • نظرات و پیشنهادات :
  02147620436 داخلی 6
 • جهت هر گونه نارضایتی از سیستم پاسخگویی با این شماره تماس بگیرید :
  09358983352
فرم تماس باما


لیست فایلها
مشاهده کامل